• رابطه جنسی مجازی (سکس چت و سکس آنلاین)

    تعریف رابطه جنسی مجازی رابطه جنسی مجازی (سکس چت و سکس آنلاین) نوعی فعالیت جنسی است که در آن دو یا چند نفر – یا یک شخص و یک شخصیت مجازی – با هدف تحریک جنسی، در زمان واقعی، از طریق برخی از وسایل ارتباطی جمع می شوند تا با انتقال پیامهای صریح جنسی، یکدیگر […]